Com-dt: Voor effectief verbinden en overdragen

“Com-dt beschrijft precies wat ik bedoel. Kort en krachtig, helemaal ik.”

“Altijd een feestje, zo’n digitaal verslag in tekst en beeld van Com-dt. Het is beknopt en toch staat alles er in!”

“Het communicatieplan van Com-dt is een mooi raamwerk en goed op onze organisatie toegespitst; we grijpen er steeds op terug!”  

Een special van Com-dt? Het blijft een herkenbare uiting van ons, maar de sterke teksten, bijpassende vorm en duidelijke illustraties maken hem met recht een ‘special’!“

 Com-dt’s Elise Overes? Een Pietje precies, die werkt zoals wij willen: zelfstandig waar het kan, samen als het nodig is. En ze is flexibel...’’

 “Eerst het doel, dan de middelen. Je keert het zo snel om. Com-dt heeft mij veel geld bespaard door deze denkwijze.”

“Nieuwsbrieven? Ik moet al zoveel lezen. Maar werk van Com-dt lees ik altijd!”

Puttershoek 8

6581 CN Malden

T (024) 373 93 11

M 06 551 686 44

E  info@com-dt.nl

 Copyright © Com-dt 2001 - 2021                                                                                                                                  Sitemap                                                                                                                                                               Disclaimer

Stuur een email Ga naar Sitemap Ga naar de disclamer


Wie


Drijvende kracht achter Com-dt is

communicatiewetenschapper

drs. Elise C. Overes


“Wat ik het liefste doe? Werken met en voor mensen. Gestart als docente Nederlands heb ik na enkele jaren onderwijs in diverse functies kennisgemaakt met vele werkvelden in het bedrijfsleven: personeelszaken, in- en verkoop, transport, marketing.

Met name communicatieaspecten en –oplossingen interesseren me. Na verschillende studies op dit terrein ben ik me daarom professioneel hierop gaan toeleggen.”


Haar jarenlange ervaring op het gebied van PR en voorlichting zet zij met Com-dt sinds 1 januari 2001 in voor zowel profit als non-profit organisaties: luisterend, interpreterend, analyserend, spiegelend, verduidelijkend, coachend, organiserend, schrijvend… en altijd enthousiast, no-nonsense en to the point. “Als het maar met en voor mensen is!”

WIE Wie-1