Com-dt: Voor effectief verbinden en overdragen

“Com-dt beschrijft precies wat ik bedoel. Kort en krachtig, helemaal ik.”

“Altijd een feestje, zo’n digitaal verslag in tekst en beeld van Com-dt. Het is beknopt en toch staat alles er in!”

“Het communicatieplan van Com-dt is een mooi raamwerk en goed op onze organisatie toegespitst; we grijpen er steeds op terug!”  

Een special van Com-dt? Het blijft een herkenbare uiting van ons, maar de sterke teksten, bijpassende vorm en duidelijke illustraties maken hem met recht een ‘special’!“

 Com-dt’s Elise Overes? Een Pietje precies, die werkt zoals wij willen: zelfstandig waar het kan, samen als het nodig is. En ze is flexibel...’’

 “Eerst het doel, dan de middelen. Je keert het zo snel om. Com-dt heeft mij veel geld bespaard door deze denkwijze.”

“Nieuwsbrieven? Ik moet al zoveel lezen. Maar werk van Com-dt lees ik altijd!”

Puttershoek 8

6581 CN Malden

T (024) 373 93 11

M 06 551 686 44

E  info@com-dt.nl


 Copyright © Com-dt 2001 - 2021                                                                                                                                  Sitemap                                                                                                                                                               Disclaimer

Stuur een email Ga naar Sitemap Ga naar de disclamer

Visie en aanpak


Communicatie is van alle tijden. Tegenwoordig zien we communicatie als een managementinstrument dat bijdraagt aan het bereiken van het gewenste bedrijfsresultaat. Lukt dat? Com-dt vindt van wel. Met professionele communicatie kan een organisatie zijn eigengerichtheid doorbreken. ‘Communicatie’ kan heilige huisjes en schuttingen neerhalen en verbindingen opbouwen. ‘Communicatie’ brengt daarvoor mensen bij elkaar en biedt gelegenheid voor kritische reflecties op bestaande opvattingen. Ze luístert naar de behoeften van de (potentiële) klant en de medewerker en vertaalt deze naar de organisatie. Dit vraagt directieve én interactieve vormen van communiceren. Com-dt denkt graag met de opdrachtgever mee over hoe dit zo effectief mogelijk kan.

Aanpak

Com-dt pakt samen met u als opdrachtgever uw communicatievraag aan vanuit een gedegen analyse. Pragmatisch advies en een creatieve, doelgerichte uitvoering volgen. Of het nu gaat om communicatie rond een project, of om een bedrijfsjournalistieke productie: u kunt te allen tijde en ook met een beperkt budget rekenen op onze deskundigheid. Net als op onze betrokkenheid, accuratesse en servicegerichtheid. Klik op contact voor een nadere kennismaking.  

Wie is Elise Overes Visie en aanpak-1 VISIE EN AANPAK